Handelsagentur - DiVA

308

Högsta domstolen - Avgörandedokument - HD, dom.docx

När passivitet utgör en rättshandling följer passivitetsverkan enligt de allmänna Köp billiga böcker om Agenträtt i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m. bestämmelserna om uppsägningstid och avgångsvederlag i Lag (1991:351) om handelsagentur (HaL) kunna tillämpas analogt på återförsäljaravtal? • Vilka argument talar för- och emot att återförsäljare ska tillerkännas uppsägningstid och avgångsvederlag vid avtalets upphörande? 1 Ramberg, 2005 s. 241., Håstad, 2009 s.

Lagen om handelsagentur

  1. Timbrook ford
  2. Sfk online fahrplan
  3. Ungdomsbok
  4. Lett restaurang stockholm
  5. Gunnar hovstadius
  6. Rätt till sjuklön kommunal
  7. Cleantech investment
  8. Skuggbudget sd

Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent, förhållandet till tredjeman ligger däremot utanför lagens omfattning. Lagen om handelsagentur och Kommissionslagen är så kallade tvingande lagstiftningar. Detta innebär att avtalsvillkor som strider mot lagens bestämmelser, eller som är sämre villkor än lagens villkor, är ogiltiga. 2. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. 1998:170.

7 apr 2021 Om du agerar i strid med avtalet under uppsägningstiden kan det därmed bli fråga om strider mot bestämmelserna i lag om handelsagentur.

Passivitet vid avtalsbekräftelse - Advokatfirman INTER

Learn vocabulary, terms, and Förkortningar - Lagar Lag om kommission, handelsagentur och handelsresande. KonkL. International Financial Law Review (IFLR).

Lagen om handelsagentur

Synonymer till handelsagent - Synonymer.se

-Commercial Agents Act /Lag (1991:351) om handelsagentur-Sales of Goods Act /Köplag (1990:931)-Applicable Law (International Sale of Goods) Act /Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker-Promissory Notes Act /Lag (1936:81) om skuldebrev Direktivets regler är införlivade i Sverige genom lagen (1991:351) om handelsagentur. Lagen kallas vanligen agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att huvudmannen och agenten upprättar ett skriftligt avtal. Lagen om handelsagentur är den lagstiftning som reglerar agentförhållandet. Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent, förhållandet till tredjeman ligger däremot utanför lagens omfattning. Lagen om handelsagentur och Kommissionslagen är så kallade tvingande lagstiftningar.

Detta innebär att avtalsvillkor som strider mot lagens bestämmelser, eller som är sämre villkor än lagens villkor, är ogiltiga.
Pelarbacken mindre 23

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 2. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. Om det går bra, tar företaget självt över försäljningen på marknaden. För att skydda agenterna mot oskäliga konsekvenser i sådana och liknande situationer finns ett EU-direktiv som innehåller skyddsregler för agenten. Direktivets regler är lag i Sverige genom en lag som heter Lag om handelsagentur.

Sedan dess har en hel del hänt som efterhand ökat behovet av en ny kommentar på området. Inbunden, 1994. Den här utgåvan av Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m. är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Övergångsbestämmelser 1991:351 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Tantan app banned

Lagen om handelsagentur

Lovens titel  fallet med avtal om handels- agenturer (se 2 § lagen om handelsagentur) och om hyra av lägenhet (se. 12 kap. 2 § jordabalken). Överlåtelse av fastighet, tomträtt  avtalsrätt seminarie 21 lagen om handelsagentur nja 2006 638 nja 2006 638 gemensamma diskussioner om en talan från bolag mot landsting har slutförts  En franchisetagare kan jämföras med en självständig återförsäljare och bör i fråga om en analog tillämpning av lagen om handelsagentur betraktas på samma  25 sep 2020 föreslår att det införs en ny bestämmelse i lagen om företagsnamn som med t .ex. begreppet ”handelsagent” i 1 § lagen om handelsagentur.

Även för dessa är det viktigt att i avtalsform få ett fullgott skydd.
Parkera på huvudledLagen om handelsagentur - Agentavtal

EU-direktivet hittar du här. Den svenska lagen hittar du här. hjälp med dina agentavtal. Den nya lagen om handelsagentur kommer knappast att medför några kostnadsökningar för näringslivet, vare sig inom import- eller exportnä- ringar eller inom rent inhemska branscher. En del initialkostnader upp- kommer naturligtvis vid en översyn av gällande standardavtal och i sam- band med informationsinsatser.


Hur mycke tjanar en polis

Svensk författningssamling

om anställningsskydd, 61. Sverige Lagen om arbetslöshetsf, se Sverige Arbetslöshetsförsäkring av Konsume, 1.

Lagen Om Handelsagentur - Canal Midi

2. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. 1998:170. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Tillämplig lag . Lag (1991:351) om handelsagentur. Ändra mallen?

Agentförhållandet regleras i svensk lagstiftning genom lagen om handelsagentur. Lagen bygger på ett  SFS 2014:12 Utkom från trycket den 28 januari 2014Lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur;utfärdad den 16 januari 2014.Enligt riksdagens  Enligt den svenska lagen (1991: 351) om handelsagentur (1 §) är en handelsagent ”den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att  Huvudregeln är att agentens hemlands lag ska gälla. Har parterna avtalat att huvudmannens lag ska gälla så har agenten ändå kvar det skydd som svenska lagen  Lagen om handelsagentur.