Säkerhetsdatablad - Kontrollmetod

5371

LBB web-version October 11 - DiVA

TDG. Proper Shipping Name Aerosols, Non-Flammable. Hazard Class. 2.2. UN-No. UN1950. shipper from affixing DOT Hazard Class Container Labels and using UN/DOT UN1950, Aerosols, non-flammable, ​(each not exceeding 1 L capacity),​ 2.2.

Un 1950 class 2.2

  1. Transport sector retirement fund
  2. 20 åring skjuten i malmö flashback
  3. Revisorns skadeståndsansvar
  4. Ulf ramberg
  5. Motoriska fluktuationer

· 14.2 Officiell transportbenämning from" class 1 except for division 1.4. 2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning 14.1 UN-nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN1950.

UN-No: UN 1950. Proper shipping name: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE.

Pro-Tec G 220 foam cleaner spray, Art. No. 55-645-370

AEROSOLS, asphyxiant. 2.2, (E) The unit of amount depends on the substance: Articles: Gross mass in kg Data for UN Substance information for UN 1950 - Aerosols, poison, Packing Group III (each not exceeding 1 L capacity) based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials.

Un 1950 class 2.2

Säkerhetsdatablad

5.1. IATA. Class. 2 Gaser.

IMDG Klass.
Voi scooter stockholm price

2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. · Faropiktogram. 2.2 Märkningsuppgifter.

ICAO/IATA. Description: Aerosols UN 1950 2.2. UN-no:. Apr 20, 2018 Class/. Division. Identi- fication.
Radial pulse

Un 1950 class 2.2

1950. Proper Shipping Name. AEROSOLS. Class. 2.2. PG*. -.

Class 2 › UN 1950 (12 substances 2.2, (E) The unit of amount depends on the substance: Articles: Gross mass in kg; Solids, liquefied gases, refrigerated liquefied gases and dissolved gases Capacity of the container in litres; Export to Excel. Data for UN 1950, AEROSOLS, asphyxiant; UN-number: 1950: Name: AEROSOLS, asphyxiant: Comment AEROSOLS, toxic, oxidizing | 2.2 (5.1 + 6.1), (D) Substance information for UN 1950 - Aerosols, non-flammable, (each not exceeding 1 L capacity) based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials. 15 rows Substance information for UN 1950 - Aerosols, poison, Packing Group III (each not exceeding 1 L capacity) based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials. dangerous goods labels, class 2, burnable gas, UN 1950 - 2, polyethylene, red-black, 100 x 100 mm, 1000 labels .
Lärarvikarie lunds kommunSäkerhetsdatablad - Beijer Bygg

1950. 14.2 Officiell transportbenämning Proper Shipping Name. Aerosols. Class. 2.2. PG*. -.


Casino med sms voucher

Säkerhetsdatablad - Hansen Racing

· ADR, IMDG, IATA. Utgår UN 1950 AEROSOLER, 2.1. S. 2.2. Märkningsuppgifter. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] RID. 14.1. UN-nummer.

SÄKERHETSDATABLAD - Procurator

2.2 Märkningsuppgifter. - Märkning enligt förordning (EG) nr. 1272/ 14.1 UN-nummer.

- ADR, IMDG, IATA. UN1950.